Καλωσορίσατε στη "Διαχείριση Προμηθειών"

Η "Διαχείριση Προμηθειών" είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία διευκολύνει τον συνολικό προγραμματισμό μιας κεντρικής προμήθειας και της διαδικασίας παραλαβών αντικειμένων και υπηρεσιών από Σχολικές Μονάδες.

  • Η είσοδος στη εφαρμογή γίνεται με το λογαριασμό της Μονάδας για την είσοδο στην εφαρμογή «myschool».

  • Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2610960285 (ΙΤΥΕ ‘Διόφαντος’).