Καλωσορίσατε στη "Διαχείριση Προμηθειών"

Η "Διαχείριση Προμηθειών" είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία διευκολύνει τον συνολικό προγραμματισμό μιας κεντρικής προμήθειας και της διαδικασίας παραλαβών αντικειμένων και υπηρεσιών από Σχολικές Μονάδες.

  • Η είσοδος στη διαδικτυακή εφαρμογή γίνεται με το λογαριασμό του ΠΣΔ, ο οποίος χρησιμοποιείται από τη Μονάδα για την είσοδο στην εφαρμογή «myschool».

  • Για προβλήματα ή απορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2610960285.